top of page

Privacy verklaring Human Design at Work

 

​Herkomst privacy verklaring

Vanuit de wet is het geregeld dat bedrijven inzage dienen te geven over het gebruik van persoonlijke gegevens; de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Conform deze wetgeving dient Human Design at Work toelichting te geven over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, wat ermee gebeurt en met welk doel. Daarnaast dient er een toelichting gegeven te worden over de wijze waarop uw gegevens bewaard en beveiligd worden. Onderstaand treft u een transparante verklaring waarin dit verder wordt toegelicht.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Human Design at Work verwerkt uw algemene persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in correspondentie;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier op de website van Human Design at Work (www.humandesignatwork.com/contact), dan verwijderen we deze informatie.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Human Design at Work verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol. Uw gegevens worden daarom enkel gebruik voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;

 • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om diensten af te leveren;

 • Human Design at Work analyseert daarnaast uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • Human Design at Work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Human Design at Work neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Human Design at Work bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Concreet betreft dit:

 • De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens.

 • De gegevens van klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

 • Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Human Design at Work verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de bedoelde overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Human Design at Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken voor onze dienstverlening

Human Design at Work gebruikt functionele, analytische en tracking cookies*. Human Design at Work gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat onder andere uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben word je geïnformeerd ons gebruik van cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

* Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone

Zie voor meer informatie:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-verwijder-ik-cookies-van-mijn-computer/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Human Design at Work en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u een andere vraag/opmerking over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier op de website van Human Design at Work (www.humandesignatwork.com/contact). 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ ((machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort)), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Human Design at Work zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Human Design at Work wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Human Design at Work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Human Design at Work via het contactformulier op de website van Human Design at Work (www.humandesignatwork.com/contact)

Gelinkte informatie

Human Design at Work analyseert of onderzoekt de informatie waarna eventueel gelinkt wordt op de website of in diens producten niet. Er wordt daarmee geen verantwoordelijkheid vanuit Human Design at Work gedragen voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. 

Verantwoordelijkheid verwerking Persoonsgegevens

Human Design at Work B.V. gevestigd te Berkel-Enschot en ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 92759459, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Human Design at Work behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Human Design at Work raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Deze privacy verklaring is laatst gewijzigd op: 25-01-2024

Download

bottom of page